Αναρτήθηκε από: admin | 15 Φεβρουαρίου 2011

Β.Παπαγεωργόπουλος:»Οι Δήμοι ΔΕΝ υπόκεινται σε Φ.Π.Α.!…»


Ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος σχετικά με σημερινά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει δήθεν χρέη για μη καταβολή Φ.Π.Α. έκανε την παρακάτω δήλωση:

«Όσοι ισχυρίζονται ότι ο Δ.Θ. έχει χρέη από το 1996 οφειλόμενα στην μη καταβολή Φ.Π.Α. για παροχή υπηρεσιών (Σχολές χορού, ζωγραφικής κ.λ.π.) ασφαλώς αγνοούν τον Ν.2859/2000 ο οποίος στο άρθρο 3, παρ. 2 ορίζει ότι οι Δήμοι ΔΕΝ υπόκεινται σε Φ.Π.Α.!…

Συγκεκριμένα ο παραπάνω Νόμος ορίζει ότι: «Το ελληνικό Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες και τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δε θεωρούνται υποκείμενοι στο φόρο για τις πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που ενεργούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, ακόμη και αν εισπράττουν τέλη, δικαιώματα ή εισφορές.»

Ας διαβάσουν επιτέλους κάποιοι τους Νόμους ή ας πάρουν ένα τηλέφωνο σε γειτονικούς δήμους πριν κάνουν δηλώσεις εις βάρος του Δ.Θ.!»


Responses

 1. Από όσο μπορώ να καταλάβω ο κ. Θανάσης επιτελεί εντεταλμένη υπηρεσία…
  Αν έχει δίκιο ας συμβουλέψει τον κ.Μπουτάρη να ανακοινώσει ότι τα Γυμναστήρια και οι παιδικοί σταθμοί της πόλης έχουν έναν μεγάλο ανταγωνιστή!!! Τον ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ…

  ΕΕΕΕΡΡΡΡΕΕΕ ΓΛΈΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ…!!!!
  ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (άντε και εις ανώτερα)

  (Ελπίζω να μου αναρτήσετε το σχόλιο)

  • Ο κ. Θανάσης δεν επιτελεί κανενός είδους υπηρεσία, πλην αυτής του ελεύθερου επαγγελματία λογιστή. Οπότε, έτσι εξηγείται η ευχέρειά μου στην εύρεση της σχετικής νομοθεσίας και στη διατύπωση των απόψεών μου.

   Ούτε και έχω κάποιο πρόβλημα με τον κύριο Παπαγεωργόπουλο. Το αντίθετο! Όντας επί δώδεκα χρόνια Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, έχω «μεγαλώσει» μαζί του. Εξάλλου, αν εξαιρεθούν τα τελευταία δύο με τρία χρόνια (που όπως φαίνεται υπήρξε ένα πρόβλημα χρηματοδότησης από την κεντρική Διοίκηση και μια απώλεια ελέγχου —δε θα σχολιάσω αν ήταν «τυχαία» ή μη τα διάφορα «σκάνδαλα» που δημοσιοποιήθηκαν) θεωρώ ότι ο κύριος Παπαγεωργόπουλος υπήρξε ένας καλός Δήμαρχος που όντως μεταμόρφωσε τη Θεσσαλονίκη.
   Αυτό, όμως, δεν τον δικαιολογεί στην περίπτωση που παραθέτει απόσπασμα Νόμου προσπαθώντας να δώσει εντελώς διαφορετική εικόνα από την πραγματική.

   Ούτε και θα κρίνω αν η διάταξη τόσο του ευρωπαϊκού Νόμου (όσο και του ελληνικού) είναι κοινωνικά αποδεκτή ή οδηγεί στη «Δήμος Θεσσαλονίκης Α.Ε.». Αυτό που μπορώ να κρίνω είναι ότι η απόφαση του Κωνσταντίνου Καραμανλή να μπούμε ως χώρα στην τότε Ε.Ο.Κ. ήταν το μεγαλύτερο καλό που μπορούσε να κάνει ένας πολιτικός στη χώρα του, επειδή παρ’ όλο τα φαινομενικά προβλήματα (αύξηση τιμών λόγω ευρώ, Φ.Π.Α. στις μη δημόσιας εξουσίας υπηρεσίες του Δήμου κ.λπ.) το ότι είμαστε μέλος της Ε.Ε. και της ευρωζώνης μάς έχει προστατέψει από πολλά κακά.

 2. ……Εν τούτοις τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ως υποκείμενοι στο φόρο κατά το μέτρο που η μη υπαγωγή στο φόρο των δραστηριοτήτων τους οδηγεί σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού….

  Μήπως το παιχνίδι είναι ποιο χοντρό και το μυστικό κρύβεται στο σημείο (…σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού….)

  Μήπως ο στόχος είναι να κλείσουν το Δημοτικά Γυμναστήρια και τα Δημοτικά πάρκινγκ ώστε να μην υπάρχει «αθέμιτος ανταγωνισμός» με την ιδιωτική πρωτοβουλία… και φυσικά να την πληρώνει ο κοσμάκης !!!!!

  Μήπως ο στόχος είναι : η καθαριότητα στους Ιδιώτες, τα πάρκινγκ στους Ιδιώτες, τα Δημοτικά γυμναστήρια στους ιδιώτες…. οι παιδικοί σταθμοί στους Ιδιώτες και ότι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς που διαχειρίζεται οι Δήμοι…. (κυρίως οι μεγάλοι που εκεί είναι «το ψωμί»)

  • Δεν υπάρχει κανένα απολύτως παιχνίδι. Είναι πιστή αντιγραφή του (αρχικού) ευρωπαϊκού κειμένου (Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2006):

   «Άρθρο 13

   1. Τα κράτη, οι περιφέρειες, οι νομοί, οι δήμοι και κοινότητες και οι λοιποί οργανισμοί δημοσίου δικαίου δεν θεωρούνται ως υποκείμενοι στον φόρο για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία, έστω και αν, για τις δραστηριότητες ή πράξεις αυτές, εισπράττουν δικαιώματα, τέλη, εισφορές ή άλλες επιβαρύνσεις.

   Εντούτοις, όταν πραγματοποιούν τέτοιες δραστηριότητες ή πράξεις, πρέπει να θεωρούνται υποκείμενοι στον φόρο για τις δραστηριότητες ή πράξεις αυτές εφόσον η μη υπαγωγή τους στον φόρο θα οδηγούσε σε σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.

   Σε κάθε περίπτωση, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου θεωρούνται υποκείμενοι στον φόρο, ιδίως για τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι και εφόσον οι πράξεις αυτές δεν είναι αμελητέες.

   2. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεωρούν δραστηριότητες δημόσιας αρχής τις δραστηριότητες των οργανισμών δημοσίου δικαίου που απαλλάσσονται, σύμφωνα με τα άρθρα 132, 135, 136, 371, 374 έως 377, το άρθρο 378, παράγραφος 2, το άρθρο 379, παράγραφος 2, καθώς και τα άρθρα 380 έως 390.»

   [Πηγή: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0112:EL:HTML ]

   Ο Φ.Π.Α. είναι ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ φόρος και όχι εθνικός. Επομένως, πλην πολύ συγκεκριμένων εξαιρέσεων (για τις οποίες έχουμε ως χώρα πάρει σχετική έγκριση από την Ε.Ε.), η νομοθεσία είναι κοινή για όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

   Περισσότερα δεδομένα από την ανωτέρω Οδηγία:

   «Άρθρο 1

   1. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).

   2. Η βασική αρχή του κοινού συστήματος ΦΠΑ συνίσταται στην επιβολή επί των αγαθών και των υπηρεσιών ενός γενικού φόρου κατανάλωσης, ακριβώς ανάλογου με την τιμή των αγαθών και των υπηρεσιών, όποιος και αν είναι ο αριθμός των πράξεων, που παρεμβάλλονται στη διαδικασία παραγωγής και διανομής πριν από το στάδιο επιβολής του φόρου.

   Σε κάθε πράξη, ο ΦΠΑ, που υπολογίζεται στην τιμή του αγαθού ή της υπηρεσίας, με τον συντελεστή που εφαρμόζεται στο αγαθό αυτό ή στην υπηρεσία αυτή, είναι απαιτητός μετά την αφαίρεση του ποσού του φόρου, ο οποίος επιβάρυνε άμεσα το κόστος των διαφόρων στοιχείων, τα οποία συνθέτουν την τιμή.

   Το κοινό σύστημα ΦΠΑ εφαρμόζεται μέχρι και το στάδιο του λιανικού εμπορίου.»

   και

   «ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ

   Άρθρο 9

   1. Νοείται ως «υποκείμενος στον φόρο» οποιοσδήποτε ασκεί, κατά τρόπο ανεξάρτητο και σε οποιονδήποτε τόπο, οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον επιδιωκόμενο σκοπό και τα αποτελέσματα της δραστηριότητας αυτής.

   Ως «οικονομική δραστηριότητα» θεωρείται κάθε δραστηριότητα του παραγωγού, του εμπόρου ή του παρέχοντος υπηρεσίες, περιλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων εξόρυξης, των αγροτικών δραστηριοτήτων καθώς και των δραστηριοτήτων των ελεύθερων επαγγελμάτων. Ως οικονομική δραστηριότητα θεωρείται, επίσης, η εκμετάλλευση ενσώματου ή άυλου αγαθού, με σκοπό ιδίως την άντληση εσόδων διαρκούς χαρακτήρα.

   2. Εκτός από τα πρόσωπα της παραγράφου 1, θεωρείται επίσης ως υποκείμενο στον φόρο κάθε πρόσωπο το οποίο διενεργεί ευκαιριακά παράδοση καινούργιου μεταφορικού μέσου που αποστέλλεται ή μεταφέρεται προς τον αποκτώντα από τον πωλητή, τον αποκτώντα ή για λογαριασμό τους, εκτός του εδάφους κράτους μέλους αλλά εντός του εδάφους της Κοινότητας.

   Άρθρο 10

   Η προϋπόθεση του άρθρου 9, παράγραφος 1, ότι η οικονομική δραστηριότητα ασκείται κατά τρόπο ανεξάρτητο, αποκλείει από την φορολογία τους μισθωτούς και λοιπά πρόσωπα εφόσον συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας ή με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας και αμοιβής και την ευθύνη του εργοδότη.»

   Άρα, πού φαίνεται το «χοντρό και το μυστικό»; Είναι ξεκάθαρο! Αγορά/Πώληση αγαθού ή Λήψη/Παροχή Υπηρεσίας με σκοπό τα διαρκή έσοδα, υπάγονται υποχρεωτικά στο Φ.Π.Α. (εκτός αν ρητώς εξαιρούνται).

 3. Αν η γιαγιά πήγαινε σε ένα μη δημοτικό γυμναστήριο, στην τιμή που θα πλήρωνε θα συμπεριλαβανόταν και ο Φ.Π.Α. Επομένως, βάσει του Κώδικα Φ.Π.Α. και εφόσον η εν λόγω δραστηριότητα ΔΕΝ αφορά άσκηση ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ και η μη υπαγωγή στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει Φ.Π.Α. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Το πώς αυτός θα εισπράττεται είναι άλλο θέμα και δεν ενδιαφέρει το Νομοθέτη (πρβλ. «ημέρες χωρίς Φ.Π.Α.» σε αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών, όπου δεν εισπράττεται ο Φ.Π.Α., αλλά αυτές οφείλουν να τον αποδόσουν).

 4. Άντε να μαζέψετε τις οφειλές των Ανωνύμων Εταιριών και αφήστε τους Δήμους που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικού περιεχομένου…
  Εκτός αν αποσκοπείτε σε άλλα πράγματα…. και επιτελείτε αλλού είδους σκοπούς…

 5. Δηλαδή για να καταλάβω εγώ που δεν είμαι οικονομολόγος η γιαγιά που θα πάει στο γυμναστήριο του δήμου για την οικονομική συμμετοχή της θα πληρώσει ΦΠΑ.
  Επιεικώς ΝΤΡΟΠΗ!

 6. Όντως ο Κώδικας Φ.Π.Α. (Νόμος 2859/2000), άρθρο 3 § 2, εδάδιο 1 αναφέρει ότι «Το ελληνικό Δημόσιο, οι δήμοι, οι κοινότητες και τα άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δε θεωρούνται υποκείμενοι στο φόρο για τις πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που ενεργούν κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, ακόμη και αν εισπράττουν τέλη, δικαιώματα ή εισφορές.», αλλά έχει και ακόμα δύο εδάφια που διευκρινίζουν: «Εν τούτοις τα πρόσωπα αυτά θεωρούνται ως υποκείμενοι στο φόρο κατά το μέτρο που η μη υπαγωγή στο φόρο των δραστηριοτήτων τους οδηγεί σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού. Τα πρόσωπα αυτά έχουν οπωσδήποτε την ιδιότητα του υποκειμένου στο φόρο, εφόσον ασκούν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του παρόντος νόμου, εκτός αν αυτές είναι ασήμαντες». Και φυσικά, υπάρχει και η παράγραφος 3 του ίδου Άρθρου που ξεκαθαρίζει πλήρως το τοπίο: «Η αληθής έννοια της παραγράφου 2 είναι ότι, τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, εξαιρούνται μόνο για τις πράξεις που ενεργούν ως δημόσια εξουσία».

  Οπότε, γι’ αυτό (προφανώς) οι γειτονικοί Δήμοι (π.χ. Θέρμης, Βέροιας, Κατερίνης –που ξέρω από ίδια γνώση) στο κόμιστρο στάθμευσης ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ και τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (τώρα 23%).

  Τέλος, ο αείμνηστος Τμηματάρχης της Δ/νσης Φ.Π.Α. του Υπουργείου Οικονομικών ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ στο έργο του «Φ.Π.Α. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ» (Έκδοση 2006), αναφέρει πλείστες περιπτώσεις κατά τις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ. είναι ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ και ΥΠΟΧΡΕΟΙ στο Φ.Π.Α. (σελίδες 25–28).

  Φιλικά,
  Ένας μη δημότης του Δήμου Θεσσαλονίκης, που όμως διαβάζει τους Νόμους


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: